Filmkonst

Film är konst. Filmen är det medium varmed åskådaren på ett passivt sätt placeras i direkt närhet till händelsernas förlopp utan att samtidigt vara fysiskt på plats. Att läsa en bok kan också föra nära fast det kräver än mer av författaren till en bok att lyckas föra läsaren till samma närhet som filmanusförfattaren lyckas förmedla med bildrutor. Inte för inte heter det att en bild säger mer än 1000 ord.

 

Spelfilmer
I spelfilmer använder man sig av ett filmmanus. De kontrakterade skådespelarna övar in manusets dialog och de handlingar som de föreskrivs göra enligt manus. Beroende på regissörens personliga stil kan det förekomma mer eller mindre improvisation under inspelningsdagarna. Regissören är den konstnärliga dirigenten, om man så vill. Vederbörande styr över skådespelarnas agerande som med största ansträngning spelas in med hjälp av kameror, ljussättnings- och allehanda ljudutrustning. Filmen spelas in i delar, i form av olika scener. Dessa inspelade scener, editeras och klipps ihop till en helhet, en enhet – en film som visas på en biograf och på TV.

 

Den animerade filmen
Inte minst i genren animerad film. Genren har tre kategorier tecknad film, där de enskilda stillbilderna utgörs av teckningar, vilka numer allt oftare görs med datoranimerad film och/ eller avfotograferade modeller eller objekt som är vanligt förekommande i så kallade stop motion-animerad film.Filmkonst 1

 

Dokumentärfilmen
Även inom den här genren var avsikten är att avbilda verkligheten förekommer en regissörens konstnärliga frihet. Med editering och klippning färgas dokumentären av en för publiken dold, fast anad, agenda. Slutresultatet bär outplånliga spår av regissörens person, tycke, smak samt vederbörandes religiösa och politiska åskådning.

 

Filmkonst i dagens media
Nu för tiden kan mer eller mindre alla som så önskar skapa film och publicera dem på sajter som You Tube. Idag kan den som innehar en smart phone ta saken i egna händer och bli allt från regissör till kameraman och klippare. Med sin inneboende kreativitet och skaparkraft kan gemene man producera och lansera sin film, sitt konstverk.

 

Filmkonst – en kulturtidskrift
Filmkonst har inspirerat till en nischad tidskrift med just namnet Filmkonst. Det är Göteborg Film Festival som är utgivare av den sedan 1989. Hitintills har den utkommit med mer än 90 nummer. Filmkonst kan vara allt från Pocket, DVD, seriealbum, poesibok till magasin. Därför är Filmkonst Sveriges mest oförutsägbara tidskrift, enligt dem själva.