Hologram

De flesta har sett ett hologram. Genom en teknik, regnbågstransmissionen som tillåter hologrammen betraktas i vitt ljus, skapas hologram som allmänt används på betal- och kreditkort som en säkerhetsmärkning. Andra används av samma anledning som märkning av produktförpackningar.

Den här typen av hologram är försedda med en reflekterande folie på baksidan. Det medför att bilden byggs upp bakifrån. Ett annat slags hologram är reflektionshologram för vitt ljus. Till skillnad från de hologram som använder sig av regnbågstransmission, använder sig reflektionshologrammen av naturligt ljus som kommer från på samma sida om hologrammet som betraktaren befinner sig på.

 

Holografi
Principerna för holografi upptäcktes år 1947. Den som står för upptäckten är ungraren Dennis Gabor. För denna upptäckt fick han Nobelpriset i fysik år 1971.

Orsaken till upptäckten var fullständigt oväntad. Dennis Gabors forskning syftade till att förbättra elektronmikroskopet. Som en ren biprodukt upptäckte han så holografin. Dock fick den inte genomslag förrän betydligt senare. Genomslaget kom först då lasern uppfunnits, 1960.Hologram 1

 

Digital holografi även i medicinens tjänst
Inom medicinen har digital holografi i kombination med faskontrastmikroskopi revolutionerat analysen av levande celler. Något som lett till ett nytt verktyg för att ställa olika slags diagnoser. Det var forskare vid avdelningen för Elektrovetenskap på Lunds Tekniska Högskola (LTH) som ursprungligen skapade metoden. Produkten som senare utvecklades benämns HoloMonitor M2. Enligt skriften används HoloMonitor M2 av flera kliniskt inriktade forskningslaboratorier i Skåne, främst av de som är belägna i Lund och Malmö.

 

Snabbaste holografiska videon någonsin
Med stöd av Microsofts sensorenhet till spelplattformen Kinect har forskare vid amerikanska MIT Media Lab skapa holografisk video med relativt sett enkla medel. Den aktuella sensorenheten använder kameror och infrarött ljus för att fånga rörelser i 3D.

Forskarna skapade 15 holografiska bilder per sekund vilket gjorde den holografiska videon till den snabbaste videon hittills. Man när från forskarhåll förhoppningar om att kunna öka på bildhastigheten än mer – något som inte torde ligga allt för långt bort i tiden.

Individer som arbetar inom företag som arbetar med filmproduktion kan se därför se framtiden an vad gäller den nya filmteknik som använder sig av enkla medel som sensorenheter från spelplattformar.