Hans Weil

På 1960-talet myntades termen ”opkonst” för att beskriva en ny, framväxande konstform som bestod av abstrakt konst som använde sig av optiska illusioner. Förgrundgestalten inom denna konstform var Hans Weil, en tyskfödd konstnär och uppfinnare. Han föddes år 1902 och dog år 1998. Genom att ha levt under nästan hela 1900-talet blev Weil vittne till den stora mängd tekniska framsteg som gjordes under detta århundrade, men Weil var inte bara vittne till dessa framsteg, han bidrog också till dem själv. Weils karriär som uppfinnare började redan när han var 11 år gammal, då han uppfann ett flertal tekniskt avancerade leksaker. Andra viktiga patentansökningar som Hans Weil har gjort är för television år 1922, för glidlåset år 1940, för fiberoptik för medicinsk diagnostik år 1940, och för luftkuddefartyget år 1957. År 1992 blev Weil, tack vare sina många uppfinningar, hedersmedlem i Svenska uppfinnareföreningen.mirroring-711926_960_720

Något som har varit konsekvent i Weils liv är hans fascination för olika optiska fenomen och hur de kan tillämpas i konsten. År 1934 sökte till exempel Weil patent i Storbritannien för en föregångare till holografin, som baserades på spegelreflektioner. I patentet stod det att skåror i en blank yta skapar reflektioner som bara syns från vissa vinklar, beroende på åt vilket håll skåran går. Weil menade att man kunde använda sig av detta för att skapa en illusion där betraktaren ser olika bilder från olika vinklar. Han insåg att man skulle kunna använda denna teknik för att skapa bilder i 3D, men det framgår inte av patentet huruvida han visste hur man skulle åstadkomma detta eller inte.

Förutom att Weil är hedersmedlem i Svenska uppfinnareföreningen har han en annan stark koppling till Sverige, nämligen att han på uppdrag av Nobelstiftelsen har skapat ett holografiskt porträtt av Alfred Nobel.

Om du själv är konstnär eller uppfinnare, så som Hans Weil, och har ett eget företag, vill du sannolikt lägga ner så lite tid som möjligt på pappersarbete i företaget. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring slipper du det extra administrativa arbetet med att exempelvis skicka ut påminnelsefakturor till dina kunder, så att du får mer tid över till att skapa konst eller nya tekniska uppfinningar.