Holografins historia

Holografi är en relativt ny teknik i människans historia. Den uppfanns i mitten av 1900-talet, närmare bestämt 1947, av en ungersk fysiker vid namn Dennis Gabor. Hans arbete byggde på upptäckter som andra forskare, bland annat Mieczyslaw Wolfke och William Lawrence Bragg, gjort år 1920 respektive 1939. Dessa upptäckter handlade om röntgenmikroskopi, och Gabors upptäckt av holografin var faktiskt ett oväntat resultat av ett experiment med syfte att skapa ett bättre elektronmikroskop. Då han gjorde upptäckten arbetade Dennis Gabor på företaget British Thomson-Houston, och i december 1947 ansökte de om patent för upptäckten. Gabor fick dock även personligt erkännande för sin upptäckt då han 1971 tilldelades Nobelpriset i fysik ”för hans uppfinnande och utveckling av den holografiska metoden”.1024px-Holography_setup

Holografin fick dock inte omedelbart stor genomslagskraft, i alla fall inte den holografin som gemene man förknippar med ordet idag. Den ursprungliga tekniken som uppfanns av Gabor används än idag inom elektronmikroskopin, och kallas då elektronholografi, men optisk holografi utvecklades egentligen inte förrän på 1960-talet, efter att lasern uppfunnits.

I och med att lasern uppfanns kunde man dock skapa de första optiska hologrammen, och de första inspelningarna av ett 3D-objekt gjordes 1962 av Jurij Denisyuk i Sovjetunionen, och av Emmet Leith och Juris Upatnieks vid Michigans universitet i USA. Tidiga hologram använde ljuskänsliga silverhalter som inspelningsmedium. Dessa var dock inte särskilt effektiva, och med tiden utvecklade man olika metoder för att skapa mer effektiva hologram, metoder som med ett sammanfattande ord kallades för ”blekning”.

Än så länge har hologramtekniken en lång väg att utvecklas innan vi har nått fram till den typ av holograminspelningar och meddelanden som kan ses i science fiction-filmer. Det är dock inte svårt att tänka sig att vi en dag kommer att nå dit, med tanke på hur många saker vi tar för givet idag, som verkade futuristiska eller omöjliga för några hundra år sedan. Som exempel kan nämnas en så enkel sak som att vi har varmt rinnande vatten inomhus, och kan tappa upp ett bad på några minuter. Om du är en av dem som gärna njuter av denna modernitet, ska du gå in på Buildor.se, där det finns ett stort utbud av billiga badkar.